Concurs Instagram

CONCURS INSTAGRAM MIQUELETS

LA DEFENSA D'ERAMPRUNYÀ (GAVÀ - 18 i 19 D'ABRIL 2015)El Concurs1. Instagramers!!! Per participar al concurs heu de fer una fotografia d’un #miqueletscat. És a dir, una imatge de les jornades de recreació «LA DEFENSA D’ERAMPRUNYÀ» (Gavà, 18 i 19 abril 2015) que capti un moment que considereu especial i que encaixi a la perfecció amb el que és i fa Miquelets de Catalunya.

2. Un cop feta la fotografia, postegeu-la a l'Instagram amb els dos hashtags:

#miqueletscat   #miqueletsaGava.3. La participació es gratuïta però cal que us feu seguidors del perfil de Miquelets de Catalunya a l'Instagram com a requisit per a  participar al sorteig.

4. Un cop acabat el concurs, un jurat escollirà la fotografia guanyadora tenint en compte dues premisses: el seu valor artístic per una banda i la transmissió de la tasca de reconstrucció històrica duta a terme per Miquelets de Catalunya per l’altra.

5. El nom i imatge guanyadores es faran públics al web de Miquelets de Catalunya, al seu Facebook i Twitter i també mitjançant una menció i un comentari a la imatge guanyadora a l'Instagram.

6. El termini per a participar finalitzarà a les 17.14h del 20 d’abril del 2015!!!


Els PremisEl Guanyador: Lot de productes de Miquelets ( samarreta + cd música + DVD VoM ).

Dos Accèssits: DVD amb el Documental VoM.

Les Bases del Concurs1.  Només entraran al concurs les fotografies penjades a la xarxa Instagram entre el dia 18 d’abril i el dia 20 d’abril a les 17.14 h, i que hagin estat realitzades els dies 18 i 19 d’abril de 2015, dates d’inici i de finalització de les jornades de recreació històrica i del concurs.

2. Només entraran a concurs les fotografies pertanyents a perfils que siguin seguidors de Miquelets de Catalunya a Instagram. i que hagin estat fetes en el període de durada del concurs.

3. Cada concursant pot participar amb tantes fotografies com consideri oportú sempre que aquestes compleixin les característiques exigides per la temàtica i portin els dos hashtags indicats.

4. Les fotografies hauran de ser originals i fetes amb dispositiu mòbil. Aquelles fotografies fetes amb càmeres fotogràfiques o altres mitjans que no siguin dispositius mòbils quedaran automàticament descartades.

5. El jurat estarà format per tres persones, el Vocal i 2 membres de la comissió de Comunicació. El seu veredicte és inapel·lable. Emetrà públicament el seu veredicte el dilluns 27 d’abril de 2015

6. S’escolliran tres premiats. El Guanyador s’endurà com a premi Lot de productes Miquelets (samarreta +cd música + DVD VoM). Els dos Accèssits  s'enduran com a premi un DVD amb el Documental VoM .

7. El premi no és transferible a una altra persona o intercanviable pel seu valor monetari. Queda prohibida la seva comercialització o la venda del regal.

8. L’organització del concurs contactarà amb els guanyadors a través d’una menció a la fotografia guanyadora, i els demanarà que contactin amb Miquelets de Catalunya per a fer efectiva l’entrega del premi. Miquelets de Catalunya pot contactar amb el guanyador a través d’altres vies si disposa d’aquestes i ho considera oportú. La comunicació oficial i vàlida del premi, però, serà via menció a la imatge d’Instagram guanyadora.

9. Un cop notificat el nom del guanyador, aquest haurà de facilitar les seves dades personals i de contacte per tal que li sigui entregat el premi.

10. Si passats 15 dies després de la publicació del nom del guanyador, aquest no ha reclamat el seu premi, aquest serà declarat desert i l’organització quedarà exempta de cap responsabilitat.

11. Els participants cedeixen els drets d’imatge de les fotografies presentades a concurs a Miquelets de Catalunya, que les pot utilitzar per a accions de promoció de la entitat així com a difondre-les al seu web i xarxes socials per a la difusió del propi concurs.

12. Excepte on sigui prohibit per llei, el concurs restarà obert a qualsevol persona major de 14 anys.

13. Les fotos penjades poden utilitzar qualsevol dels filtres d’Instagram, ser en color o en blanc i negre.

14. Miquelets de Catalunya es reserva el dret de desqualificar aquelles fotografies que puguin ser considerades ofensives o inoportunes segons el seu propi criteri.

15. Les dades personals recollides en el marc del concurs es limitaran a la participació en el  concurs i no seran utilitzades  per a l’enviament d’informació sobre actes de la entitat  per cap mitjà. El titular de les dades podrà fer en tot moment ús dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició als mateixos en els termes recollits a la Llei Orgànica de Protecció de Dades. Per això s’haurà de dirigir a l’adreça de correu electrònic miquelets@gmail.com indicant la situació concreta.

16. Participar al concurs suposa l’acceptació total d’aquestes bases i també l’acceptació de la normativa d’us de la xarxa Instagram.

17. Miquelets de Catalunya es reserva el dret d’anul·lar qualsevol participació o a qualsevol participant si té sospites d’una manipulació incorrecta de les dades o del concurs.

18. Miquelets de Catalunya es reserva el dret de rebutjar o be excloure de la participació del concurs a qualsevol participant que no reuneixi els requisits descrits a les bases de participació o que contradigui les normes o la finalitat del concurs.

19. Miquelets de Catalunya no es fa responsable de les possibles pèrdues de dades per problemes de correu electrònic o per mal funcionament d’Instagram o Internet.

20. Miquelets de Catalunya queda exclosa de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa, que es puguin produir malgrat les mesures de seguretat adoptades, deguts a la utilització indeguda dels serveis i continguts per part d'altres usuaris i, en particular encara que no de forma exclusiva, per la suplantació de personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol tipus de comunicació vinculada al concurs.
Concurs Instagram2

amb la col·laboració de: