El Regiment de Cuirassers de Sant Jordi

Cal destacar el fet que la majoria de Regiments de Cuirassers de l'època no portaven cuirassa. Aquesta  distinció  d'altres unitats de cavalleria era donada per l'ús de cavalls més grans i potents, una millor paga i la consideració de cos d'elit.

Els cuirasser eren emprats en càrregues, sable en mà contra la infanteria, encara que el seu armament solia incloure dues pistoles d'arçó i una carrabina: fusell de petit calibre, mida i pes que es podia dispara amb una sola mà i anava agafat amb corretja.

Història del regiment

 

El Regiment de Cuirassers Sant Jordi va ser creat el 24 de juliol de 1713, arran de la crida a la Guerra a Ultrança. A diferència d'altres unitats, va tenir dos comandants; nominalment era el Diputat Militar de torn, però de forma efectiva fins l'11 de setembre, va ser el Coronel Josep Comes provinent de les extintes Reials Guàrdies Catalanes.

El 9 d'agost de 1713, tres companyies del Regiment són embarcades per a participar en la fallida expedició del Diputat Militar, el qual les abandonà el 5 d'octubre embarcant-se en Alella sens les tropes. Les restes d'aquestes companyies; juntament amb altres combatents tornaren via cap a Barcelona pel seu compte.

La resta del Regiment que es quedà a Barcelona, participà en les diverses accions per hostilitzar el cordó de setge i atacar les bateries d'artilleria borbònica situades als convents de Jesús i de Caputxins.

L'11 de setembre; petites unitats disperses del Regiment, controlaven i reforçaven les accions de la Coronela. En els darrers combats; com va ser la càrrega de Villarroel, molts genets arribaren a participar com a Infanteria per manca de cavalls.

Uniformes i equipament

 


Els colors triats per l'uniforme varen ser els de Sant Jordi: Blanc i Vermell.


Casaca i corbatí de color blanc amb la gira de la bocamàniga Vermella.

La casaca era decorada a l'espatlla dreta amb una dragona vermella com a unitat d'elit o guardonada.

La Jupa original en Blanc se substituí cap a finals del 1713 per una altra de vermella.

Les calces; a diferència de la infanteria que les portava de llana, eren de pell girada.

Una altra diferència amb respecte la infanteria, era l'ús de les botes altes de muntar, en lloc de les sabates típiques de l'època.

Regiment Cuirassers Sant Jordi


(imatge cedida per Francesc Riart)

Bibliografia bàsica

Selecció de llibres sobre equipament, uniformes i organització de les unitats militars de principis del segle XVIII

· Cataluña armería de los borbones
Ricard Martí
Editorial Salvatella – 2006

· Reales Ordenanzas de Carlos III - 1706
Arxiduc Carles d’Àustria
Document en format pdf, es pot descarregar de la pàgina web polemos

· Memoires d’Artillerie - 1694
Surirey de Saint Rémy

· Armement et équipement de l’infanterie française
J. Marguerand
Les éditions militaires illustrées

· Historia de la infantería española – Entre la ilustración y el romanticismo
Varis autors
Ministerio de Defensa – 1994

· Els exèrcits de Catalunya 1713-14: uniformes, equipaments i organització
Francesc Xavier Hernández, Francesc Riart (il·lustracions)
Francesc Dalmau, Editor – 2007

· Les equipements militaires 1640-1800
Michel Pétard

 

amb la col·laboració de: